ON MODELLING THE TRANSPORT LINE WHEN COVERING THE CURRENT-CARRYING SURFACE WITH VARIOUS MATERIALS

Svetlana Tkachenko, V.V. ALEKSANDROV, A.V. BRANITSKII, E.V. GRABOVSKII, I.N. FROLOV, K.V. KHISHCHENKO, G.M. OLEINIK, A.A. SAMOKHIN, A.O. SHISHLOV
MIPT, Dolgoprudny, Russian Federation

Go to discussion...
Presentation:
Presentation file
View presentation: